Со смирено би сакал да му се заблагодарам на Бога што ми го даде потребното знаење, мотивација, ресурси и идеја за да можам да го извршам овој проект. Без Бога дозвола тоа никогаш не би било можно.

За Него, и преку Него и Него, сè е: на кого биди слава засекогаш. Амин

Apostle Paul in Romans 11:36
You are running YouPHPTube version 7.8! You can upload max of 1,000.00MB! You can storage unlimited minutes of videos! You have 0.00 minutes of videos!